Referencie

Spoločnosť ROJALIS s.r.o. má dlhodobé skúsenosti na úseku riešenia pohľadávok pre lízingové spoločnosti,
ktoré sú jeho hlavným partnerom.
V súčasnej dobe je to spoločnosť VÚB Leasing, a.s. s ktorou spolupracujeme od jej vzniku v roku 2008 a
spoločnosť BPT Leasing, a.s. s ktorou spolupracujeme od roku 2009.

Ďalším aktívnym partnerom je súdny exekútor JUDr. Jaroslav Mráz s ktorým intenzívne spolupracujeme od
roku 2011.

Ostatní obchodní partneri: BRAVACAR s.r.o., NOREA – Leas s.r.o., TERMO + SK, s.r.o.,
BAULOGIC, s.r.o.
Ostatné spoločnosti, ktoré sú partnerom spoločnosti ROJALIS, s.r.o. na ich prianie nezverejňujeme.